Logo del centre cívic

Perfil d'usuari

Dades personals

Any    Mes    Dia  

Seguretat

Tractament de dades

D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem que les vostres dades personals seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona (dins el fitxer Gestió i ús d’equipaments, locals i espais municipals) ) per a la gestió de les activitats del centre cívic a les que participa com a inscrit.

Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre les mateixes. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i sobre protecció de dades a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades.

Les seves dades restaran en actiu fins que sol·liciteu la baixa de les mateixes.

Condicions generals

NORMATIVA DE LA INSCRIPCIÓ -La inscripció al taller es formalitzarà omplint la fitxa i pagant, en metàl·lic, la quota establerta. A l’usuari se li donarà un rebut com a comprovant de la seva inscripció. -No es reservarà plaça als taller si la inscripció no està formalitzada. -Alguns tallers tenen un plus per material que l’usuari haurà d’abonar en el moment de fer la inscripció. -Un taller s’anul•lularà si no arriba al mínim de places establertes pel centre. -L’import de la inscripció, i el plus de material si n’hi ha, sols es retornarà quan el taller s’anul·li. Cal presentar el rebut corresponent per demanar la devolució, L’usuari també pot utilitzar aquesta quota per inscriure’s en un altre taller, sempre que quedin places disponibles. -El centre es reserva la possibilitat d’ampliar el període d’inscripció. -En cas de no fer-se una classe per causes alienes a l’usuari, aquesta es recuperarà. Si és l’usuari qui perd la classe, aquesta no es recupera.

Vols rebre informació?Xarxa de Centres Cívics

Logo del grup
Ajuntament de Barcelona

Gestió tècnica:
TRANSIT PROJECTES (B59489351) | C/Bòria, 17. Principal. 08003 Barcelona
info@transit.es

Centre Cívic
ZONA NORD

Carrer Vallcivera, 14
08033 Barcelona
933591251
informacio@cczonanord.net

Logo Miram Cloud